Adviesorgaan van de vereniging

De commissarissen zijn het adviesorgaan van onze vereniging. Zij adviseren en ondersteunen (gevraagd en ongevraagd) het bestuur en commissies van de vereniging. Daarbij geven zij hun persoonlijke zienswijze op vraagstukken, die bij de vereniging spelen. Maar ook geven zij in gezamenlijk verband blijk van belangstelling voor de leden van de vereniging. Zo zijn ze vaak aanwezig bij concerten, optredens, serenades en andere verenigingsactiviteiten. Hoewel dit geen verplichting is voor de commissarissen, wordt hun aanwezigheid bij dergelijke activiteiten zeer op prijs gesteld.

Overlegstructuur

Een aantal keer per jaar hebben de commissarissen en een afvaardiging van het bestuur overleg over dan spelende vraagstukken. Dit kan gaan over het verenigingsbeleid en ledenwerving, maar ook over financiële zaken.

Samenstelling

De commissarissen zijn geen lid van de vereniging, in de zin dat zij contributie betalen. Hun achtergrond is vaak gerelateerd aan het bedrijfsleven en/of politiek. Ze hebben bestuurservaring en vanuit hun afstandelijkheid tot de operatie en directe betrokkenheid tot het verenigingsleven, zijn zij in staat om het bestuur tot nieuwe inzichten te laten komen. De commissarissen zijn niet gebonden aan of hebben geen rechtstreekse belangenbehartiging of vertegenwoordiging vanuit andere organisaties, groeperingen of dergelijke. De benoeming en de invulling als commissaris gebeurt op persoonlijke titel en wordt geïnitieerd vanuit de commissarissen zelf.

Zie je jezelf in de rol van commissaris van onze vereniging, neem dan contact op met onze vereniging.