Introductie

St. Cecilia Milheeze is een muziekvereniging wat bestaat uit een fanfarekorps, slagwerkgroep, B-Team, de Millusse kapel, BOEM, JEM en 4FUN. De laatste is een jeugdorkest van de gezamenlijke muziekverenigingen uit de gemeente.  Het bestuur, en daarmee de vereniging, wordt bijgestaan door onze commissarissen.

Activiteiten

Naast het optreden tijdens activiteiten in het dorp, zoals intocht van Sinterklaas, Carnavalsoptocht, inhalen wandelvierdaagse en opening van Konningsdag, zet St. Cecilia Milheeze zich in voor muzikale opleidingen waaronder Méér Muziek in de Klas, diverse concerten, deelname van de slagwerkgroep aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade, een Night of Music en eventuele serenades. Tevens wordt er 1 keer per jaar het Notenblaadje uitgegeven, een kleurrijk blad met informatie over St. Cecilia, leden, sponsoren en diverse informatie, wat in Milheeze wordt verspreidt. Op deze pagina vind je de informatie voor vrienden en sponsoren om ons te steunen.

Naast lidmaatschapsgeld en een gemeentelijke subsidie is financiële steun door sponsoren hard nodig. De aanschaf van nieuwe instrumenten en muziekstukken, opleidingskosten en kosten zoals dirigenten, verzekering en zaalhuur moeten daarvan worden betaald. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten om inkomsten te vergaren. Denk daarbij aan concerten, de jaarlijkse donateursactie en halen we twee keer per jaar oud ijzer op.

Sponsormogelijkheden

Sponsor ★★★★ Sponsor ★★★ Sponsor ★★ Sponsor ★ Vriend
Vermelding ‘Cecilia Notenblaadje’ Advertentie
(½ pagina)
Advertentie
(¼ pagina)
Advertentie
(⅛ pagina)
Advertentie
naam met logo
Naamsvermelding
Vermelding Website Logo Logo Logo Logo Naamsvermelding
bij bijzondere uitvoering / optreden 8 VIP-kaarten 6 VIP-kaarten 4 entree-kaarten 2 entree-kaarten voorrang bij kaartverkoop
jaarbedrag € 400,00 € 250,00 € 150,00 € 75,- € 25,- per certificaat
naamsvermelding op aankondigingen (posters, flyers, programma’s van evenementen) niet van toepassing
naamsvermelding op presentatie tijdens optredens in Milheeze
u ontvangt periodiek ons verenigingsblad ‘Cecilia Notenblaadje’ en uitnodiging voor optredens

 

Steunen

Wil jij onze vereniging steunen? Dat kan zowel financieel als ook door het leveren van goederen en/of diensten. We bespreken graag samen de mogelijkheden. In bovenstaande tabel zie je de verschillende mogelijkheden voor financiële steun. Maar we kunnen ook maatwerk bespreken, als het het goederen en/of diensten gaat. Wilt je meer informatie over sponsormogelijkheden of eens met ons van gedachte willen wisselen, neem dan contact op via de penningmeester.