Samenstelling en taken

Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste leden die leiding geeft aan de vereniging. Zij stellen gezamenlijk het verenigingsbeleid op en stemmen het af op de behoefte van de leden. Het verenigingsbeleid wordt één keer per jaar afgestemd met de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Gedurende het jaar heeft elke bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden en is wekelijks betrokken bij de leden die onder die verantwoordelijkheid vallen. Daarbij kan het gaan om het plannen van een concert of een andere activiteit. Maar ook om gezellig voor, tijdens of na een repetitie, concert of andere activiteit met andere leden van de vereniging de sociale contacten te onderhouden. Het verenigingsleven zit bij de bestuursleden in het bloed.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende functies (en personen):

Bestuur 2023

Bestuurssamenstelling 2023
vlnr: Roel Keunen, Mirriam Jansen, Anne Bouwmans, Claudia Aarts, Bertus Keunen

Voorzitter:
Roel Keunen

Secretaris:
Mirriam Jansen

Penningmeester:
Vacature

Jeugdleden:
Anne Bouwmans

Fanfarekorps:
Claudia Aarts

Slagwerkgroep:
Bertus Keunen