Jaarlijks steunen met een vast bedrag

Wanneer je als persoon of bedrijf onze verenging een warm hart toedraagt kun je dat met een extra (financiële) steun bevestigen. Met jouw steun willen wij graag de  muzikaliteit van de dorpsgenoten stimuleren en bevorderen. Dit begint al op Kindcentrum De Kastanjelaar met het project Méér Muziek in de klas voor de allerjongste jeugd van Milheeze. Maar als vereniging vinden we het belangrijk dat we kunnen/mogen muziek maken, muziekopleidingen verzorgen. We investeren niet alleen in de jeugd, maar ook in instrumenten en geven mensen de kans een bijdrage te leveren aan de dorpsgemeenschap en haar cultuur.

Door onderstaand formulier in te vullen geef je aan dat we je tot onze “vriend van St.Cecilia” mogen rekenen. De deelname geldt tot wederopzegging. Wanner niets wordt vernomen wordt deze jaarlijks, stilzwijgend verlengd.