Kom meedoen!

Wordt vriend van Fanfare St.Cecilia

Fanfare St.Cecilia heeft zogeheten commissarissen. Zij adviseren en ondersteunen, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en commissies van de vereniging. Zij geven op persoonlijke wijze, maar ook in gezamenlijk verband blijk van belangstelling voor het muziekgezelschap. Ze zijn aanwezig bij concerten, optredens, serenades en andere verenigingsactiviteiten. Hun aanwezigheid bij dergelijke activiteiten wordt zeer op prijs gesteld, maar is geen verplichting.

De commissarissen zijn niet gebonden aan of hebben geen rechtstreekse belangenbehartiging of vertegenwoordiging vanuit andere organisaties, groeperingen of dergelijke. De benoeming en de invulling als commissaris gebeurt op persoonlijke titel.

Ziet u een rol voor uzelf als commissaris van onze vereniging, neem dan contact op met de voorzitter.

Sponsoren