Kom meedoen!

Wordt vriend van Fanfare St.Cecilia

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en houdt zich bezig met het opstellen en vastleggen van het verenigingsbeleid. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende functies (en personen):

Voorzitter (Roel Keunen - ):
De voorzitter is het aanspreekpunt van de vereniging naar binnen en buiten. Zijn taken zijn:
-    Leiden van de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen
-    Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het doen laten uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
-    Contactpersoon voor de commissarissen
-    Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten

Secretaris (Robin Verheggen - ):
De secretaris ondersteunt het bestuur en de vereniging met:
-    Ontvangen, registreren en verzenden van post en correspondentie
-    Bewaken van planning van alle te organiseren activiteiten
-    Verantwoordelijk voor de ledenadministratie (uitvoering is gedelegeerd aan bestuursassistent)
-    Het notuleren van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering behoort niet tot het takenpakket van de secretaris.

Penningmeester (vacature - ):
De penningmeester beheert het geld van de vereniging. Zijn taken zijn:
-    Beheer van bankrekening en kasgelden
-    Doen van betalingen en innen van vorderingen namens de vereniging
-    Maken van het financieel jaarverslag
-    Opstellen van de begroting
-    Contactpersoon sponsors, begunstigers en vrienden van de vereniging
-    In ons geval verzorgt de penningmeester ook een groot deel van de publiciteit van de vereniging hoewel dit niet expliciet tot de taak van penningmeester behoort.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

 

Bestuurslid met als aandachtsgebied fanfare (Huub Janssen - ):
De taken zijn:
-    Contactpersoon voor de leden van de fanfare en de opleidingsorkesten
-    Bestuursafgevaardigde in de muziekcommissie van de fanfare
-    Contactpersoon voor de dirigent van de fanfare
-    Registreren afmeldingen repetitie fanfare

Bestuurslid met als aandachtsgebied slagwerkgroep (Bertus Keunen - ):
De taken zijn:
-    Contactpersoon voor de leden van de slagwerkgroep en de opleidingsorkesten
-    Bestuursafgevaardigde in de muziekcommissie van de slagwerkgroep
-    Contactpersoon voor de dirigent van de slagwerkgroep
-    Registreren afmeldingen repetitie slagwerkgroep

Bestuurslid met als aandachtsgebied jeugd en opleiding (Mirriam Jansen - ):
De taken zijn:
-    Contactpersoon voor alle leerlingen
-    Contactpersoon voor muziekschool en docenten
-    Aanspreekpunt voor het project Muziek op School

Bestuurslid met als aandachtsgebied begeleiderskorps en instrumentarium (vacature):
De taken zijn:
-    Contactpersoon voor begeleiders van de vereniging
-    Zorgdragen voor inrichting van de accommodatie (De Schans) bij verenigingsactiviteiten
-    Beheer van en zorgdragen voor de opslag en onderhoud van het instrumentarium

 

Sponsoren