Tijdens de jaarlijkse cecilia avond van St. Cecilia Milheeze op vrijdag 24 november jl. is Rein van den Broek gehuldigd vanwege zijn 65 jarig lidmaatschap. Rein is sinds 1 april 1958 lid van de fanfare en sindsdien een trouwe muzikant. St. Cecilia Milheeze heeft in al die jaren veel profijt gehad van zijn lidmaatschap. Niet alleen als muzikant, maar vooral ook als verenigingsmens. Hij heeft zich in al die jaren veelvuldig ingezet voor de jeugd, maar ook als 2e dirigent en invalhulp voor de destijds Millusse Boerenkapel. 

In 1995, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van fanfare St. Cecilia, heeft Rein mede gezorgd voor een mooi naslagwerk, waarin met foto’s en teksten de historie van de fanfare werd weergegeven. De heemkunde is andere hobby van Rein, die hierbij mooi van pas kwam. En heeft geresulteerd in een naslagwerk wat nog regelmatig van pas komt.

De cecilia avond was dit keer bij onze sponsor B&B Op d’n Kreijtenberg, waar onze leden Stef en Wesley een LEVENDE CLUEDO hadden georganiseerd. En waar we hebben kunnen genieten van de hapje, drankjes en de gastvrijheid van Frank Smits.