Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 22 maart 2024 werd Lia van Beek unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van St. Cecilia Milheeze. Lia is een actieve muzikant van het fanfarekorps en nauw betrokken bij de vereniging. Zij nam daarmee de voorzittershamer over van Roel Keunen, die nu de rol van penningmeester op zich neemt.

Daarnaast is ook afscheid genomen van twee bestuursleden, namelijk Claudia Aarts en Anne Bouwmans. Ze werden nog door de scheidend voorzitter toegesproken en bedankt voor hun enorme inzet en bewezen diensten voor de vereniging. Hoewel beide stoppen als bestuurslid, zetten ze hun lidmaatschap gewoon door. En blijven betrokken bij onze actieve vereniging.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Dorettie Sanders, Huub Janssen en Koen Keunen gekozen als nieuwe bestuursleden. Tezamen met de zittende bestuursleden, te weten Mirriam Jansen, Bertus Keunen en Roel Keunen vormen zij onder de nieuwe voorzitter samen het nieuwe bestuur van St. Cecilia Milheeze.