Kom meedoen!

Wordt vriend van Fanfare St.Cecilia

Het bestuur van St. Cecilia Milheeze houdt al een tijdje de berichtgevingen rondom de ontwikkeling van het Coronavirus in de gaten. Zij volgt de adviezen van het RIVM en wint informatie in bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) en daarmee ook bij de BVOI (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs). Op basis van die informatie heeft elke muziekvereniging het advies gekregen om alle activiteiten, waaronder ook repetities, concerten en muzieklessen, stop te zetten.

Als bestuur zijn we er ons van bewust dat we binnen een aantal maanden muzikale activiteiten op de agenda hebben staan, waarvoor de repetities hard nodig zijn. Echter we kunnen/mogen de ontwikkeling van het Coronavirus niet negeren en dienen de veiligheid en gezondheid van onze leden altijd met de hoogste prioriteit te behandelen.

Concreet betekent dit dat tot en met dinsdag 31 maart de volgende activiteiten niet doorgaan:
Repetities BOEM
Repetities Slagwerkgroep
Repetities Fanfare
Muzieklessen (op last van het Kunstlokaal)
Muziek op School (op last van Kindcentrum De Kastanjelaar)
Jubileum groepsfoto (zaterdag 21 maart)

Omdat we niet exact weten hoe lang deze toestand blijft gehandhaafd, raden we iedereen aan om individueel (thuis) te repeteren, voor zover mogelijk. Uiteraard informeren wij jullie tijdig over de periode na 31 maart en het verdere verloop. Hierover heeft de voorzitter nauw contact met verschillende instanties en onze dirigenten.

We menen hiermee een lastig maar verstandig besluit te hebben genomen en rekenen op jullie begrip. Hiermee verwachten wij iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Sponsoren